Twoja przyszłość jest zapisana w kartach, dowiedz się co przyniesie ci los.

Nota prawna

Regulamin   – Jesteś u Wróżki

I Postanowienia ogólne

1. Właścicielem/ Organizatorem  serwisu www.jestesuwrozki.pl  jest Support AMS Agnieszka Szmit  z siedzibą w Szczecinie, NIP 7671610203, REGON 360716225.

2. Regulamin (zwany dalej regulaminem) określa zasady, korzystania z usług serwisu polegające na udzielaniu odczytu z kart tarota lub innych nośników ezoterycznych za pomocą wiadomości sms lub wiadomości płatnych.

3. Usługa sms-chat będzie aktywna od dnia 13.03.2015 roku, będzie działać bezterminowo.

4. Regulamin jest dostępny w postaci elektronicznej pod adresem www.jestesuwrozki.pl

5.  Z usług serwisu może korzystać pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoba która uprawniona jest do użytkowania telefonu. Nie jest istotne czy telefon działa na abonament czy na kartę. Usługa sms jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej.

6. Osoba (zwana dalej użytkownikiem) korzystająca z usług serwisu wyraża zgodę na postanawiania regulaminu.

II Przedmiot i  zakres usług

1  Celem serwisu jest pośrednictwo pomiędzy użytkownikiem  a ekspertem w  celu realizowania porad o charakterze ezoterycznym.

2.  Ekspert jak i użytkownik muszą być osobami pełnoletnimi.

3. Wszystkie usługi świadczone przez ekspertów oraz informacje przekazywane przez nich mają charakter subiektywny i nie są wiążące, nie stanowią żadnych roszczeń wobec serwisu. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności w jaki sposób użytkownik wykorzysta uzyskane informacje.

4. Użytkownik może korzystać z serwisu dowolną liczbę razy.

5. Dostawcą usług świadczących za pomocą SMS  oraz operatorem płatności online jest firma Cashbill.pl

6. Użytkownik który  chce skorzystać z usługi SMS CHAT wysyła sms na numer przypisany ekspertowi, w treści wpisuje prefiks wybranego eksperta np. moc.3.  następnie swoje pytanie. Po chwili użytownik otrzyma smsa z odpowiedzią od eksperta na numer telefonu z którego sms został wysłany.

Przykład:

numer :73880

wiadomość sms: moc.3. Czy w przeciągu roku znajdę miłość?

Należy pamiętać by prawidłowo wpisać prefiks wybranego eksperta, niepoprawnie wpisany prefiks czyli kod eksperta  jest równoznaczny z brakiem otrzymania smsa zwrotnego  czyli odpowiedzi na zadane pytanie.

Wiadomość sms jest ograniczona 160 znakami.

 

Prefiks

moc

mag

Taryfa 1

71880   1zł + VAT

-

Taryfa 2

-

72880  2zł + VAT

Taryfa 3

73880   3zł + VAT

-

Taryfa 4

74886   4zł + VAT

-

 

7. Opłaty za wszystkie usługi są dostępne na stronie www.jestesuwrozki.pl

8. Wysłanie przez użytkownika sms jest różnoznaczne z tym, że akceptuję regulamin serwisu.

9. Użytkownik wyraża zgodę  na wykorzystanie numeru telefonu który może zostać wykorzystany w celach  marketingowych i reklamowych.

10. Użytkownik który chce mieć pełny dostęp do serwisu. Ma możliwość rejestracji  sam wybiera login i hasło.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany informacji na stronie  lub całkowitego wyłączenia danej funkcji serwisu, bez powiadomienia użytkowników o nich.

12.  Organizator może przerwać dostarczanie usługi jeżeli treści wiadomości  łamią regulamin serwisu lub są nieetyczne.

13. Prawem autorskim są chronione teksty, grafiki, zdjęcia które są dostępne w serwisie.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały które umieszczają osoby trzecie (np. ekspert- osoba współpracująca serwisem na podstawie umowy o dzieło lub umowy współpracy).

14. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z serwisu przez osoby nieuprawnione.

15. Serwis działa codziennie od  godziny 9 wiadomości do 24 po godzinie 24  użytkownik otrzyma wiadomość zwrotną w dniu następnym.

16. Organizator może zmienić regulamin bez podania przyczyny.

17. Należy pamiętać  iż  wizerunki osób i informacje są fikcyjne a rozmowa za pomocą sms chat jest formą rozrywki.

18. Eksperci nie udzielają porad przekazują jedynie informacje odczytane z kart lub innych nośników ezoterycznych lub magicznych.

III Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie.

2. Reklamacje należy składać  na adres kontakt@jestesuwrozki.pl, każda zostanie rozpatrzona wciągu 14dni.

3. Organizator nie podnosi odpowiedzialność za usterki techniczne lub chwilowe przerwanie dostarczenia usługi które nastąpiły wyniku zdarzeń losowych,  które nie są zależne od organizatora.

Polityka prywatności oraz polityka cookies

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku.

Serwis jestesuwrozki.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane o użytkowniku ujawniamy tylko w dwóch przypadkach:

  • za wyraźną (wyrażoną pisemnie lub w formie elektronicznej) zgodą i na życzenie użytkownika
  • na wniosek sądu lub prokuratury w przypadku naruszenia przez użytkownika przepisów prawa.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz na stronie serwisu jestesuwrozki.pl zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych po uprzedniej autoryzacji.

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe naszych użytkowników przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Polityka Cookies

Używamy cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer jestesuwrozki.pl na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają nam danych statystycznych o użytkowniku i korzystaniu przez niego z poszczególnych elementów naszego serwisu. Możemy umieścić cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy serwisem jestesuwrozki.pl a współpracującymi z nami serwisami internetowymi. Nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach jestesuwrozki.pl.

Płatności CashBill

Krzyż celtycki

to jeden z najstawszych oraz najbardziej znanych rozkładów tarota. Schemat ma kształt mistycznego kamiennego krzyża. Rozkład ten odkrył w 1910r. A.E. Waite.